fbpx

Uw huis verkopen

Mensen denken meestal dat het niet nodig is om een advocaat te betrekken bij de verkoop. Riskeer het niet!

Selling your house in SpainMAM Solicitors kan ervoor zorgen dat u last minute problemen vermijdt die anders uw verkoop zouden kunnen verpesten. Cruciaal is dat wij er ook voor zorgen dat al uw fiscale verplichtingen correct worden nagekomen. Hier volgt een korte uitleg over de belangrijkste onderwerpen waarmee rekening moet worden gehouden:

1. Details van de verkoop

De verkoper dient MAM op de hoogte te stellen als het onroerend goed wordt verkocht via een makelaar of als het gaat om een directe verkoop met de kopers. Indien gewenst kunnen wij een koopovereenkomst opstellen om een aanbetaling te ontvangen.

We hebben ook een kopie nodig van de aktes van het huis, alle contactgegevens van de andere partijen, en de laatste rekeningen voor water, elektriciteit, lokale tarieven (IBI/Suma), gemeenschapsgelden en afvalinzameling.

Als er een hypotheek op het onroerend goed rust, hebben wij uw bankgegevens nodig. De coördinatie van de opzegging van de bestaande hypotheek is inbegrepen in onze tarieven.

Tot slot bevestigd u ons de uiteindelijke verkoopprijs die u vraagt en een geschatte opleverdatum.

2. Oplevering

Wees ervan bewust dat alle eigenaren verplicht zijn om de akte van verkoop van het onroerend goed te ondertekenen. U kunt naar Spanje komen om de akte te ondertekenen of wij kunnen namens u optreden via een volmacht. Als u niet in staat bent om naar Spanje te komen, kunnen wij een Volmacht voor u voorbereiden die u thuis kan ondertekenen.

3. Honoraria, kosten & Vermogenswinstbelasting

Neem alstublieft contact op met ons kantoor om het huidige tarief van onze kosten te checken. Onze tarieven zijn inclusief de volgende diensten:

  • Coördineren van alle partijen bij ondertekening bij de notaris.
  • Annulering van bestaande hypotheken.
  • Betaling van uw plusvalia (meerwaarde) belasting.
  • Berekenen en indienen van uw aangifte m.b.t vermogenswinstbelasting.
  • Annulering van automatische betalingen.

Als verkoper dient u zich ervan bewust te zijn dat u aansprakelijk bent voor de betaling van PLUSVALIA (meerwaarde) BELASTING aan de gemeente waar de woning zich bevindt. Dit is geen vaste belasting, dus we moeten een pre-liquidatie aanvragen bij het gemeentehuis. Wij hebben een kopie nodig van uw laatste lokale tarief en betalingsbewijs.

MAM Solicitors zal ook alle zoekacties uitvoeren om te controleren of de rekeningen van de energiebedrijven up-to-date zijn en als er een schuld is, zullen we de nodige fondsen inhouden om deze rekeningen te dekken.

Gelieve er rekening mee te houden dat de verkoper ook verplicht is om VERMOGENSWINSTBELASTING te betalen uit de verkoop van zijn/haar onroerend goed. Het tarief van de vermogenswinstbelasting bedraagt 19% op de winst van de verkoop. Eenvoudig gezegd is de belastbare winst het verschil tussen de overdrachtswaarde en de aanschaffingswaarde.

Als de verkoper een niet-ingezetene van Spanje is, is de koper wettelijk verplicht om 3% van de verkoopprijs te reserveren en te storten bij de Spaanse Staatskas na voltooiing. Deze wordt vastgehouden door de Staatskas totdat uw vermogenswinstbelastingverplichting is voldaan.

Voor de verkoper fungeert deze inhouding als een betaling omwille van de vermogenswinstbelasting die voortvloeit uit de transactie. Indien het ingehouden bedrag groter is dan de verschuldigde belasting, heeft de verkoper recht op teruggave van het verschil. Als het bedrag lager is, is de verkoper verplicht om de openstaande vermogenswinstbelasting te betalen.

Deze belastingberekeningen zijn complex, en professioneel advies van hoge kwaliteit is van meet af aan absoluut noodzakelijk om dit correct uit te voeren. Bij MAM Solicitor helpen wij u, en in veel gevallen zorgen wij er ook voor om u een aanzienlijk bedrag te besparen – vaak aanzienlijk meer dan onze honoraria.

Houd er rekening mee dat om het geld terug te krijgen van de Belastingdienst de verkoper op de hoogte moet zijn van de betaling van zijn/haar vroegere inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Momenteel kost het de belastingdienst ongeveer 6/8 maanden de tijd om het geld terug te storten.

Tot slot, wanneer wij alle gevraagde details over de verkoop ontvangen, sturen wij u een overzicht van de betalingen zodat u een kristalhelder budget heeft om mee te werken. Nogmaals, geen onaangename verrassingen!

Volgende sectie: Juridische diensten >>

Call Now Button