fbpx

Juridisk representasjon

Våre skrankeadvokater har gjennom årene bygget opp et sterkt og godt rykte ved representasjon av privatkunder i mange tvisttyper. Vårt team av advokater er forberedt på å bistå våre kunder i ulike felt, alt fra sivilt til personskade, og fra familie og skilsmisse til kriminelt og vegtrafikk. Vi foretrekker å forhandle heller enn å saksøke, for raskt å sikre det mest akseptable utfallet og holde kostnadene på et minimum. Men siden vi jevnlig fører saker for domstolen når situasjonen krever det, vil vi alltid ta i bruk den tøffeste tilnærmingen som er nødvendig for å nå dine mål. Vår ekspertise inkluderer:

  • Eiendomstvister
  • Vegtrafikkproblemer
  • Forsikringstvister
  • Strafferett
  • Sivilrett

For juridisk representasjon på vegne av våre kunder har vi gjennom årene utviklet et nært samarbeid med vårt assosierte firma, AC Abogados.

Neste side: NIE >>

Call Now Button