fbpx

Helsevesen

FASTBOENDE:

Healthy Lifestyle in SpainGenerelt sett har europeiske borgere som har oppholdstillatelse i Spania rett til offentlige helsetjenester. Helsetrygdkortet, som man må få tak i for å kunne dra nytte av slike tjenester, er et individuelt og personlig dokument som godkjenner et individs rett til å motta offentlig helsevesen. Hvert medlem av familien må ha sitt eget kort.

Det spanske helsetrygdkortet kan fås når en person bestemmer seg for at Spania skal være sitt vanlige bosted, som betyr at de spanske myndighetene vil informere myndighetene i hjemlandet om dette.

Men hvis du er en spansk bosatt med et privat helsetrygdkort og du ønsker å bruke det spanske offentlige helsevesenet, må du være inkludert i det som mottaker av nevnte system. Dette betyr at som EU-borger må du først bevise at:

du er enten dekket av det offentlige helsevesenet i hjemlandet (med dokument utstedt av vedkommende myndighet i nevnte land).
eller du arbeider i Spania.
eller du er avhengig av noen som er dekket av det spanske systemet.
eller du er registrert i den kommunale folketellingen, men har ikke nok økonomiske ressurser.
Hvis ingen av disse nevnte tilfellene gjelder, kan du ikke dra nytte av systemet.

Når dette er etablert, må alle de som ønsker å bli omfattet av systemet søke om å få det spanske helsetrygdkortet (Tarjeta SIP) behandlet for å få tilgang til helsetjenester og bistand.

For å søke om dette kortet og finne ut hvilken dokumentasjon som kreves i hvert enkelt tilfelle, bør du gå til din lokale helsestasjon og spørre.

MIDLERTIDIGE FASTBOENDE:

De midlertidige bostedsskjemaene ble erstattet av det europeiske helsetrygdkortet (EHIC) den 1. juni 2004.

Dette kortet er gyldig for én person og gir rett til å motta nødvendig medisinsk helsehjelp når man er midlertidig bosatt i ett av de landene som utgjør en del av den europeiske union, det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (Island, Liechtenstein, Norge) eller Sveits, da tatt hensyn til den type tjeneste og forventet lengde på oppholdet. Gyldighetstiden er påført det europeiske helsekortet.

Kortholdere får samme helsehjelp som alle andre fra hjemlandet. Det europeiske helsetrygdkortet er for øvrig ikke gyldig hvis man reiser til et annet land for å motta spesifikk medisinsk behandling.

Alle som har rett til helsetjenestedekning i henhold til spansk lov kan be om dette europeiske helsetrygdkortet i Spania, når de reiser til et annet land i EU, EØS eller Sveits for en midlertidig periode.

På den annen side, hvis det er en borger fra et annet EU-land som kommer til Spania midlertidig, bør man søke om dette helsetrygdkortet i hjemlandet før ankomst. Disse personene vil motta samme helsedekning fra det spanske trygd- og helsevesenet, på lik linje som enhver annen person.

Call Now Button