fbpx

Gezondheidszorg

VASTE BEWONERS

Healthy Lifestyle in SpainIn het algemeen hebben Europese burgers die in Spanje wonen recht op publieke gezondheidszorg. De ziekteverzekeringskaart, die moet worden verkregen om van dergelijke diensten gebruik te kunnen maken, is een individueel en gepersonaliseerd document dat het recht van een individu op het ontvangen van openbare gezondheidszorg erkent. Elk lid van de familie moet zijn eigen kaart hebben.

De Spaanse ziekteverzekeringskaart wordt verkregen wanneer een persoon besluit dat Spanje zijn normale verblijfplaats is, wat betekent dat de Spaanse autoriteiten de autoriteiten in hun land van herkomst hierover informeren.

Echter, als u een Spaanse ingezetene bent met een particuliere ziektekostenverzekeringskaart en u wilt gebruik maken van het Spaanse openbare gezondheidszorgstelsel, moet u worden opgenomen in het systeem als een begunstigde van voornoemd systeem. Dit betekent dat u als EU-burger een van de volgende bewijzen moet leveren:

  • u valt onder het volksgezondheidsstelsel van uw land van herkomst (met het document dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van dat land).
  • u werkt in Spanje.
  • u afhankelijk bent van iemand die onder het Spaanse systeem valt.
  • u staat ingeschreven op de gemeentetelling, maar u beschikt niet over voldoende economische middelen.

Als geen van deze gevallen van toepassing is, kunt u niet profiteren van het systeem.

Zodra dit is vastgesteld, moeten allen die onder het systeem willen vallen, de Spaanse ziekteverzekeringskaart (Tarjeta SIP) aanvragen en verwerken om toegang te krijgen tot de gezondheidsdiensten en bijstand.

Om deze kaart aan te vragen en te weten te komen welke documentatie in elk geval vereist is, moet u uw lokale gezondheidscentrum bezoeken en hierna vragen.

TIJDELIJKE BEWONERS

De formulieren voor tijdelijk verblijf zijn in 2004 vervangen door de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC).

Deze kaart is geldig voor een persoon en geeft recht op de nodige medische zorg wanneer hij/zij tijdelijk verblijft in een van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie, Zwitserland of de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Er wordt rekening gehouden met de aard van de dienstverlening en de verwachte duur van het verblijf. De geldigheidsduur staat op de Europese Gezondheidskaart.

De kaarthouders krijgen dezelfde gezondheidszorg als ieder ander uit het land van verblijf. De Europese Gezondheidskaart is echter niet geldig als de reden om naar een ander land te gaan is om specifieke medische zorg te ontvangen.

Iedereen die recht heeft op gezondheidszorgdekking volgens de Spaanse wetgeving kan deze Europese Gezondheidskaart aanvragen in Spanje, wanneer hij/zij voor een tijdelijke periode naar een ander land in de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gaat.

Aan de andere kant, als het gaat om een burger uit een ander EU-land die tijdelijk naar Spanje komt, moet deze een gezondheidskaart in zijn of haar land van herkomst aanvragen voor aankomst. Deze personen krijgen dezelfde ziektekostenverzekering van het Spaanse socialezekerheidsstelsel voor de gezondheidszorg als elke andere persoon.

Volgende sectie: SWEET HOME >>

Call Now Button