Fastboende

Skatteplikt for fastboende utlendinger i Spania

Hvis du bor i Spania mer enn 183 dager i året, betraktes du skattemessig som en spansk fastboende.

Hvis dette er tilfellet, er du forpliktet til å erklære alle dine inntekter – uavhengig av stedet hvor denne er generert eller betalt – i Spania.

En feil oppfatning er ofte spredt blant fastboende utlendinger: «Min pensjon er allerede beskattet hjemme så jeg trenger ikke levere noen selvangivelse i Spania».

Ingenting er lengre unna sannheten! Du er forpliktet til å betale inntektsskatt i bostedslandet.

Denne saken er nøye regulert av DOBLE SKATTEAVTALER inngått mellom Spania og forskjellige land (Storbritannia, Irland osv.).

Det er derfor klart vedtatt at inntektsskatt må kun betales i bostedsstaten. Det er et unntak: dersom ytelsene fra folketrygden er fra lokale eller sentrale myndigheter (militæret, politivesenet, brannvesenet, lærere…), kan det bare skattlegges i hjemlandet.

Har du tenkt å betale dobbelt for den samme inntekten? Ikke i det hele tatt. Utlendinger må sende inn en søknad om unntak i hjemlandet, eller kreve tilbakebetaling av eventuell inntektsskatt som er betalt i hjemlandet. Dette skjemaet kalles FD9.

I Spania er skatteåret det samme som kalenderåret og betales etterskuddsvis. Innlevering av selvangivelsen foregår fra mai til juni, og i motsetning til i andre land, må enkeltpersoner fullføre og innlevere sine egne selvangivelser.

Det er svært viktig at du spør din advokat om å sjekke om du er forpliktet til å innlevere selvangivelsen, eller om du er fritatt dersom inntekten er for lav.

Neste side: Juridisk representasjon >>

Call Now Button