Niet-ingezeten (non-residents)

Belastingverplichtingen voor niet-ingezeten eigenaren van onroerend goed

Als niet-ingezetene van een woning in Spanje moet u zich ervan bewust zijn dat u verplicht bent om bepaalde belastingen te betalen in dit land.

STAATSBELASTING

De belastingen zijn in alle gevallen verschuldigd, ongeacht of het onroerend goed vaak wordt gebruikt of leeg wordt gehouden.

Inkomstenbelasting (I.R.P.F.)

Ongeacht of de onroerende goederen al dan niet worden verhuurd, zijn de inkomsten uit deze goederen onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. De fiscale behandeling is echter verschillend, afhankelijk van het feit of ze al dan niet worden verhuurd.

STEDELIJKE GEBOUWEN DIE NIET WORDEN VERHUURD.

  • Niet-ingezeten belastingplichtigen die eigenaar zijn van stedelijke gebouwen, ongeacht of zij het gebouw zelf gebruiken of niet, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen, zelfs indien deze niet worden gebruikt. In het algemeen worden de inkomsten berekend door rekening te houden met de taxatiewaarde van het gebouw of “valor catastral” (door verschillende tarieven toe te passen, afhankelijk van de revisies van het gemeentehuis). Het belastingtarief op de aldus berekende inkomsten bedraagt 24,75%.
  • Deze belasting wordt berekend evenredig aan de dagen dat u eigenaar bent van het onroerend goed tijdens het opgebouwde jaar.
  • De belasting wordt jaarlijks achteraf betaald.
  • Rekening houdend met al deze feiten, zal uw advocaat in staat zijn om te bepalen welke de juiste waarden zijn die moeten worden toegepast.
  • De betalingstermijn loopt elk jaar van 1 januari tot 31 december en de betaalde belasting komt overeen met het vorige kalenderjaar.
  • De betaling moet rechtstreeks aan de belastingdienst worden gedaan. Er is geen mogelijkheid om een automatische incasso op te zetten voor de betaling van deze belasting. Het is de verplichting van de eigenaar om, via zijn advocaat, de belastingaangifte in te vullen en bij de Spaanse Staatskas in te leveren.

GEHUURDE GEBOUWEN.

Deze inkomsten worden berekend door het BRUTO INKOMEN te nemen dat van de huurder wordt ontvangen. SOMMIGE KOSTEN ZIJN AFTREKBAAR (hypotheekrente, lokale tarieven, gemeenschapskosten enz.). VRAAG ONS OM INFORMATIE.

Het toegepaste tarief is 24%.

Indien het onroerend goed slechts voor een deel van het jaar is verhuurd, moet een pro rata worden gemaakt om te berekenen welk deel overeenkomt met de inkomsten uit verhuur, en welk deel met de inkomsten uit “het directe gebruik van de eigenaar”.

LOKALE BELASTINGEN

Belasting op onroerend goed.

Dit is een directe belasting op basis van de waarde van het huis. Het staat bekend als LOKAAL TARIEF, GEMEENTEBELASTING of IBI (en SUMA BILL in het Alicante gebied). Al deze namen betekenen hetzelfde. Elke gemeenteraad bepaalt het percentage dat op de kadastrale waarde van het onroerend goed wordt toegepast. Elk jaar verhogen de gemeenteraden de waarde van de belasting volgens de inflatie.

Dit is een jaarlijkse belasting en wij raden u ten zeerste aan om een automatische betaling hiervoor op te zetten.

De persoon die eigenaar is van het onroerend goed op 1 januari is verantwoordelijk voor de betaling van deze belasting. Dus, als voorbeeld, ook al verkoopt u uw woning op 5 februari, dan nog bent u aansprakelijk voor de totale betaling van de lokale tarieven.

HOUD ER REKENING MEE DAT HET HEEL BELANGRIJK IS DAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE BETALING VAN ZOWEL STAATS- ALS LOKALE BELASTINGEN, ANDERS KAN HET ZIJN DAT UW BANKREKENING WORDT GEBLOKKEERD VANWEGE ONBETAALDE BELASTINGFACTUREN.

Volgende pagina: Fiscale vertegenwoordiging voor ingezetenen (residents) >>