fbpx

Tilbakebetaling av utgifter

TILBAKEBETALING AV UTGIFTER BETALT VED OPPRETTELSE AV BOLIGLÅN

Get your mortgage expenses back!Vi ønsker å informere om noe som kan være til interesse for deg og dine venner og slektninger som har eller har hatt et boliglån i Spania.

Nylige dommer fra den spanske Høyesterettsdomstolen har fastslått muligheten til å annullere klausulen i boliglånet som påla låntaker til å betale alle utgiftene relatert til opprettelsen av boliglånet og oppføring i Eiendomsregisteret.

Som en følge av dette er det mulig å kreve tilbakebetaling av følgende utgifter relatert til boliglånet:

 • Kostnader til notarialforretninger angående boliglånet, satser for oppføring i Eiendomsregisteret og “Gestoría” satser for boliglån.
 • Kostnader for taksering av eiendommen foretatt før bevilling av lån.
  Herunder forklarer vi hvordan dette fungerer og hva vi trenger for å føre saken:

1) Kostnader til notarialforretninger angående boliglånet, satser for oppføring i Eiendomsregisteret og “Gestoría” satser for boliglån:

 • Banken utnevnte en “Gestoría” (advokatkontor) for å ordne med kjøpskontrakt og skjøte på sine vegne, hente dokumentene fra notarens kontor, betale stempelavgiften og fremlegge dem i Eiendomsregisteret og hente dem. Dette er en vanlig fremgangsmåte.
  Når dette er fullført belastet banken kontoen din med et depositumsbeløp for utgifter og når “Gestoría” hentet skjøten fra eiendomsregisteret skulle de ha sendt deg en komplett rapport med KOPI AV SKJØTE OG ORIGINALFAKTURAER TILHØRENDE DE BETALTE UTGIFTENE, INKLUDERT PRISEN FOR TJENESTENE UTFØRT AV “GESTORÍA”.
  Hvis du ikke har alle disse dokumentene bør du be banken din om å gi deg dem.

2) Kostnader for taksering av eiendommen foretatt før bevilling av lån.

 • Før boliglånet ble bevilget bestilte banken en taksering av eiendommen.
  Før takseringen belastet banken deg for prisen av denne takseringen og de burde ha sendt deg en kopi av faktura.
  Hvis du ikke har kopien av denne fakturaen trenger du i hvert fall en ERKLÆRING FRA BANKEN HVOR BELASTNINGEN AV PRISEN FOR TAKSERINGEN FREMGÅR.
  Dersom du ikke har denne erklæringen fra banken bør du be om en kopi.

3) Fullmakt for å foreta rettshandlinger.

 • Det vil være nødvendig med en fullmakt for å foreta rettshandlinger. Totalkostnaden i Spania vil ligge rundt 90€.

Hvis du er interessert i å føre saken eller har noen spørsmål, gi oss beskjed og vi vil være glade for å hjelpe deg.

Call Now Button