fbpx

Hypotheeklasten

TERUGBETALING VAN DE KOSTEN DIE ZIJN BETAALD BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN DE HYPOTHEEK

Get your mortgage expenses back!Dit is een zaak die interessant kan zijn voor u en uw vrienden en familie die een hypotheek hebben (of hebben gehad) in Spanje. U heeft er misschien over gelezen in de media. Deze link opent een nieuwe tab (engels).

Recente vonnissen van het Spaanse Hooggerechtshof hebben de mogelijkheid geopperd om de hypotheekclausule “nietig” te verklaren, die de kredietnemer verplichtte om alle kosten te betalen die gemoeid waren met de samenstelling van de hypotheek en de registratie ervan in het Kadaster.

Als gevolg hiervan bestaat er een mogelijkheid om de terugbetaling van de volgende hypotheekkosten te eisen:

 • Notariskosten voor hypotheken, kosten voor het kadaster en “Gestoría”-hypotheek-kosten.
 • Kosten voor de taxatie van het onroerend goed, gemaakt vóór de goedkeuring van de hypotheek.

Hieronder leggen we uit hoe het werkt en wat we moeten doen:

 • Notariskosten voor hypotheken, kosten voor het kadaster en “Gestoría”-hypotheekvergoedingen:
  • De bank heeft een “Gestoría” (advocatenkantoor) aangesteld om de eigendomsakten van de koop- en hypotheekakten namens de bank te behandelen, deze bij de notaris in ontvangst te nemen, de bijbehorende zegelrechten te betalen en voor te leggen aan het Kadaster en deze te innen. Dit is een standaardprocedure.
  • Na voltooiing heeft de bank een voorschot voor de kosten van uw bankrekening in rekening gebracht en zodra de “Gestoría” de eigendomsbewijzen van het Kadaster had ontvangen, hadden zij u het volledige dossier met EEN KOPIE VAN DE EIGENDOMSAKTE EN DE ORIGINELE FACTUREN VOOR ALLE KOSTEN INCLUSIEF HET BEREKENDE TARIEF DOOR DE “GESTORÍA” VOOR HET GEDANE WERK naar u toe moeten zenden.
  • Als u niet over al deze documenten beschikt, moet u uw bank vragen om ze te verstrekken.
 • Kosten voor de taxatie van het onroerend goed, gemaakt vóór de goedkeuring van de hypotheek.
  • Voorafgaand aan de goedkeuring van de hypotheek heeft de bank een taxatie van uw eigendom verordend.
  • Voorafgaand aan de oplevering heeft de bank u de kosten voor die taxatie in rekening gebracht en zij hadden u een kopie van deze factuur moeten toesturen.
  • Als u niet over een kopie van deze factuur beschikt, heeft u ten minste een BANKAFSCHRIFT NODIG WAAROP DE KOSTEN VAN DEZE TAXATIEVERGOEDING WORDEN VERMELD.
  • Als u dat bankafschrift niet heeft, moet u uw bank om een kopie vragen.
 • Volmacht om voor de rechtbank op te treden.
  • Volmacht voor ons om namens u op te treden voor de rechtbank is vereist. De totale kosten in Spanje zullen ongeveer 90€ bedragen.

Als u geïnteresseerd bent om deze procedure te starten of vragen heeft, laat het ons alstublieft weten en wij helpen u graag verder.

Call Now Button