fbpx

«Cláusula Suelo»

TILBAKEBETALING AV OVERSKUDDSBELØP VED ANVENDELSE AV “MINIMUMSRENTE FOR BOLIGLÅN”

Get your money back.Nylige dommer fra den Europeiske Domstolen og den spanske Høyesterettsdomstolen har gjort det mulig å tvinge bankene til å annullere “minimumsrenten” i boliglån og bruke den opprinnelige rentesatsen som ble avtalt ved inngåelse av låneavtalen.

Dette innebærer ikke bare annullering av “minimumsrenten” (som begrenset hvor lav rentesatsen kunne bli) og anvendelsen av den opprinnelige avtalt rentesatsen (med følgende reduksjon av de månedlige betalingene) men også muligheten til å få tilbakebetalt alle beløpene som ble overbetalt på grunn av anvendelsen av denne “minimumsrente satsen”.

Denne saken har følger for millioner av mennesker så den spanske regjeringen har vedtatt en forordning som oppfordrer bankene til å etablerer prosedyrer for å avgjøre disse sakene utenomrettslig.

Dette betyr at noen banker godtar annullering av “minimumssatsen” og full tilbakebetaling av alle tilhørende overskuddsbeløp med en øvre grense for virkning av tre måneder fra når kunden fremlegger søknaden.

Hvis du er interessert i å undersøke muligheten til å søke om dette og dersom det ikke blir godkjent gå videre til sak og trenger veiledning i en eller begge tilfeller, ta kontakt med oss.

Call Now Button