fbpx

Bodemrentebeding

TERUGBETALING VAN TE VEEL AANGEREKENDE RENTE DIE IS BETAALD VOOR DE TOEPASSING VAN DE HYPOTHEEK “BODEMRENTEBEDING”.

Get your money back.Recente uitspraken van het Europese en Spaanse Hooggerechtshof hebben het mogelijk gemaakt om banken te dwingen de “floor clause of clausula del suelo” oftewel bodemrentebeding in hypotheken op te heffen en de oorspronkelijke rente toe te passen die in de hypotheekakte is overeengekomen.

Dit houdt niet alleen de annulering van het “bodemrentepercentage” in (waardoor het lage rentepercentage beperkt is gebleven) en de toepassing van de oorspronkelijk overeengekomen rentevoet (met de overeenkomstige verlaging van de maandelijkse betalingen), maar ook de mogelijkheid om alle te veel betaalde bedragen als gevolg van de toepassing van de bodemrentebeding (floor clause of cláusulas suelo) terug te vorderen. In sommige gevallen is dit een aanzienlijk bedrag.

Deze kwestie raakt miljoenen mensen en daarom heeft de Spaanse regering een decreet goedgekeurd dat de banken aanmoedigt om procedures in te stellen om deze kwesties in der minne te regelen.

Dit betekent dat sommige banken de annulering van de bodemrentebeding en de volledige terugbetaling van alle te veel aangerekende interesten aanvaarden binnen een maximumtermijn van drie maanden vanaf het moment dat de klant de overeenkomstige aanvraag indient.

Als u geïnteresseerd bent in het bestuderen van de mogelijkheid om deze aanvraag in te dienen en, in het geval dat de bank zich hiertegen verzet, en u wilt een bijbehorende rechtsvordering in dienen, en u heeft hulp nodig bij een of beide zaken laat het ons alstublieft weten.

Call Now Button