Beskatning og kostnader

NÅR DU KJØPER EN EIENDOM

Det er lovpålagte skatter og avgifter å betale for overføring av en eiendom.

 • Det er avgifter som må betales både til notarius publicus og landregisteret.
 • Skatten som må betales avhenger av hvilken type eiendom som blir kjøpt og den autonome regionen hvor den er plassert:
  • Ved kjøp av nye eiendommer:
   • MVA (merverdiavgift), er for tiden 10 % fra den 1. januar 2013.
   • A.J.D. (Dokumentavgift). Denne skatten kommer i tillegg til moms og er beregnet med en sats på 2 % av verdien i den autonome regionen Murcia, og 1,5 % i den autonome regionen Andalucia og Valencia.
  • På videresalg:
   • I.T.P. Overføringsskatt på 8 % av eiendomsverdien i Murcia-regionen, 10 % i Valencia-regionen og en glidende skala fra 8 % til 10 % i Andalucia.

**En god tommelfingerregel for å beregne budsjettet ditt når du kjøper en eiendom, er å gjøre rom for 15 % i tillegg til den forespurte prisen. Dette vil dekke alle avgifter og kostnader du må betale – til og med advokathonorarer.

NÅR DU HAR BLITT EIEREN

Som en ikke-fastboende og eier av en eiendom i Spania må du være klar over at du vil være forpliktet til å betale visse skatter i dette landet. Disse skattene forfaller uansett, uavhengig av om eiendommen er brukt intensivt eller bare av og til, eller selv om den holdes tom.

Inntektsskatt (I.R.P.F.)

Denne avgiften er rundt 0,15 % av verdien av eiendommen og betales årlig, tilsvarende det tidligere naturlige kalenderåret. Så hvis boligen din har en ligningsverdi på 100.000 euro, er beløpet du må betale omtrent 150 euro hvert år.

Lokal skatt på fast eiendom, eiendomsskatt (I.B.I.)

Dette er en direkte skatt basert på verdien av huset. Dette er kjent som LOKALE RATER, EIENDOMSSKATT eller IBI (og «SUMA BILL» i Alicante-området). Alle disse navnene refererer til det samme. Hvert byråd bestemmer hvilken prosentsats som skal brukes på jordebok-verdien av eiendommen. Skatteverdien økes hvert år ut fra den gitte prosentdelen fra regjeringen i nasjonalbudsjettet. Dette er også en årlig skatteavgift og det er mulighet for – noe som anbefales sterkt – å sette opp en direkte debetbelastning.

Neste side: Noen tips >>

Call Now Button