Sommige tips

EEN SPAANS TESTAMENT OPMAKEN

Tips for living in SpainAlhoewel het niet verplicht is om een Spaans testament op te maken is het wel zeer aan te raden. Het opstellen van een testament in Spanje om alleen uw Spaanse bezittingen te dekken, maakt de hele procedure een stuk eenvoudiger, goedkoper en vooral minder stressvol voor de begunstigden.

Alle testamenten in Spanje zijn geregistreerd in één centraal register, waardoor het gemakkelijk is om een certificaat aan te vragen in het geval dat iemand moet uitzoeken wat iemands laatste wil en testament inhoudt. Dit laat zien waar het testament daadwerkelijk is ondertekend en kan meestal binnen enkele dagen worden verkregen. Het systeem is zo eenvoudig en direct hier in Spanje, dat het jammer zou zijn om er niet van te profiteren! Bij MAM Advocaten kunnen wij u hiermee ook helpen.

DE BENOEMING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER

Het is zeer aan te raden om gebruik te maken van de diensten van een lokale advocaat die niet alleen kan zorgen voor de betaling van uw belastingen in Spanje, maar ook om u op de hoogte te houden van alle essentiële veranderingen in de wet die van invloed kunnen zijn op uw belangen.

MAM Advocaten kunnen u helpen bij het oplossen van eventuele problemen met betrekking tot uw Spaans onroerend goed terwijl u weg bent (bijv. elektriciteitsproblemen, brieven die u niet begrijpt…..). Bij MAM Solicitors kunnen wij u helpen met al uw behoeften aan fiscale vertegenwoordiging.

Volgende pagina: Gezamenlijk eigendom >>