Prosedyre

Prosedyren for å fullføre kjøp av eiendom i Spania kan virke ganske komplisert til tider, og vi er glade for å gi deg kyndig veiledning.

DEPOSITUM:

I første omgang signerer kjøperen en privat avtale om at eiendommen blir kjøpt, prisen, betalingsmåten og ferdigstillelsesdatoen. Dette dokumentet signeres av alle parter uten innblanding av en notarius publicus. Partene er forpliktet til å oppfylle avtalen, men den er ikke gyldig overfor noen tredjepart. Det er vanlig å betale et innskudd på omtrent 10 % av prisen.

«NIE»-nummer:

Dette er kjent som UTLENDINGERS IDENTIFIKASJONSNUMMER. Det er ikke et personnummer, men snarere en identifikasjon for skatteformål. Det er obligatorisk for utlendinger å skaffe seg dette når de har eiendommer/interesser i Spania. Nummeret endres aldri – selv om personen kjøper og selger mange forskjellige eiendommer. Hvis eiendomseieren selger og flytter ut av Spania, vil det nummeret forbli deres, uavhengig av hvor lenge man blir borte fra Spania. DET ER IKKE MULIG Å SIGNERE NOE SKJØTE SÅ FREMT «NIE»-NUMMERET IKKE PRESENTERES FOR NOTARIUS PUBLICUS.

FERDIGSTILLELSE:

Når tiden kommer for å fullføre kjøpet, signeres skjøtet (Escritura) foran en notarius publicus. DET ANBEFALES STERKT Å BRUKE EN ADVOKATS TJENESTER FOR Å KONTROLLERE AT ALT ER I ORDEN. Advokaten din vil bli med deg til notarius publicus, eller representere deg med en FULLMAKT hvis du ikke kan være til stede i Spania.

REGISTRERING AV SKJØTE:

Din advokat vil betale overføringsskatten for deg, og sørge for at eiendommen er behørig registrert i ditt navn. For mer informasjon, se punkt vedrørende beskatning og kostnader. Advokaten vil også sørge for å sette i stand alle kontraktene for eiendommens faste utgifter.

 

Neste side: Beskatning og kostnader >>

 

Call Now Button