fbpx

Kjøpe et hus

Buying a house in SpainMAM forstår fullt ut de vanskelighetene de fleste utenlandske kjøpere står overfor ved kjøp av eiendom i Spania. Det er språkbarrierer å håndtere. Papirarbeid er vanskelig å tolke og vårt rettssystem virker ofte umulig å forstå.

Enten du kjøper en nybygget eiendom eller et videresalg, vil MAM sørge for at det ikke er noen ubehagelige overraskelser. Vi tar hånd om alt, fra forundersøkelser av tittel, helt frem til den endelige ferdigstillelsen. Vi vil deretter samle sammen alle interesserte parter så vi kan dra i land overføringen. Hva som er viktigere er at vi forsikrer at din eiendom er selveid ved å gjennomføre de nødvendige søkene i Landregisteret. Vi vil også bekrefte at det første «bosertifikatet» (Licencia de Primera Ocupación) har blitt behørig utstedt av byrådet. Vi vil påse at det ikke eksisterer noen kommunale eller faste utgifter, eller fellesskapsutgifter som ellers kunne følge med eiendommen og gjøre innslag i lommeboken!

Ved ferdigstillelse krever spansk lov at alle parter må skrive under skjøtet samtidig på kontoret til notarius publicus. Desto bedre om du kan være der. Men hvis du foretrekker det, kan MAM forberede en fullmakt for deg som du kan signere enten i Spania eller i hjemlandet. Vi vil deretter representere deg. Ved MAM mener vi det er svært viktig å ivareta våre kunder ETTER ferdigstillelse. MAM vil sørge for at det ikke er noen løse tråder ved å tilby en omfattende service for ETTERMARKED, som dekker:

 • Betaling av eventuell overføringsskatt eller dokumentavgift
 • Registrering av skjøtene
 • Stanse alle faste utgifter og opprette direkte mandater for debetbetalinger.

Bla gjerne gjennom de andre sidene i denne delen, som takler både de seriøse og hyggelige aspekter. Det er helt avgjørende å ha en god advokat. Det å kjøpe et hus er definitivt IKKE en oppgave du gjør på egen hånd.

Før du signerer

Before signingDet er noen tilsynelatende åpenbare ting som må kontrolleres omhyggelig før du signerer kjøpet av et hus i Spania. Nedenfor er en liste over den mest grunnleggende informasjonen som bør innhentes før signering:

 • Sjekk at selgeren virkelig er eieren
 • Sjekke inneværende avgifter og heftelser på huset.
 • Sjekke de nåværende og tidligere betalinger av eiendomsskatt (IBI).
 • Sjekk betaling av fellesskapsutgifter.

Ved MAM Solicitors tar vi vare på alle disse detaljene for deg, alt på ditt eget språk.

Prosedyre

Prosedyren for å fullføre kjøp av eiendom i Spania kan virke ganske komplisert til tider, og vi er glade for å gi deg kyndig veiledning.

DEPOSITUM:

I første omgang signerer kjøperen en privat avtale om at eiendommen blir kjøpt, prisen, betalingsmåten og ferdigstillelsesdatoen. Dette dokumentet signeres av alle parter uten innblanding av en notarius publicus. Partene er forpliktet til å oppfylle avtalen, men den er ikke gyldig overfor noen tredjepart. Det er vanlig å betale et innskudd på omtrent 10 % av prisen.

«NIE»-nummer:

Dette er kjent som UTLENDINGERS IDENTIFIKASJONSNUMMER. Det er ikke et personnummer, men snarere en identifikasjon for skatteformål. Det er obligatorisk for utlendinger å skaffe seg dette når de har eiendommer/interesser i Spania. Nummeret endres aldri – selv om personen kjøper og selger mange forskjellige eiendommer. Hvis eiendomseieren selger og flytter ut av Spania, vil det nummeret forbli deres, uavhengig av hvor lenge man blir borte fra Spania. DET ER IKKE MULIG Å SIGNERE NOE SKJØTE SÅ FREMT «NIE»-NUMMERET IKKE PRESENTERES FOR NOTARIUS PUBLICUS.

FERDIGSTILLELSE:

Når tiden kommer for å fullføre kjøpet, signeres skjøtet (Escritura) foran en notarius publicus. DET ANBEFALES STERKT Å BRUKE EN ADVOKATS TJENESTER FOR Å KONTROLLERE AT ALT ER I ORDEN. Advokaten din vil bli med deg til notarius publicus, eller representere deg med en FULLMAKT hvis du ikke kan være til stede i Spania.

REGISTRERING AV SKJØTE:

Din advokat vil betale overføringsskatten for deg, og sørge for at eiendommen er behørig registrert i ditt navn. For mer informasjon, se punkt vedrørende beskatning og kostnader. Advokaten vil også sørge for å sette i stand alle kontraktene for eiendommens faste utgifter.

Beskatning og kostnader

NÅR DU KJØPER EN EIENDOM

Det er lovpålagte skatter og avgifter å betale for overføring av en eiendom.

 • Det er avgifter som må betales både til notarius publicus og landregisteret.
 • Skatten som må betales avhenger av hvilken type eiendom som blir kjøpt og den autonome regionen hvor den er plassert:
  • Ved kjøp av nye eiendommer:
   • MVA (merverdiavgift), er for tiden 10 % fra den 1. januar 2013.
   • A.J.D. (Dokumentavgift). Denne skatten kommer i tillegg til moms og er beregnet med en sats på 2 % av verdien i den autonome regionen Murcia, og 1,5 % i den autonome regionen Andalucia og Valencia.
  • På videresalg:
   • I.T.P. Overføringsskatt på 8 % av eiendomsverdien i Murcia-regionen, 10 % i Valencia-regionen og en glidende skala fra 8 % til 10 % i Andalucia.

**En god tommelfingerregel for å beregne budsjettet ditt når du kjøper en eiendom, er å gjøre rom for 15 % i tillegg til den forespurte prisen. Dette vil dekke alle avgifter og kostnader du må betale – til og med advokathonorarer.

NÅR DU HAR BLITT EIEREN

Som en ikke-fastboende og eier av en eiendom i Spania må du være klar over at du vil være forpliktet til å betale visse skatter i dette landet. Disse skattene forfaller uansett, uavhengig av om eiendommen er brukt intensivt eller bare av og til, eller selv om den holdes tom.

Inntektsskatt (I.R.P.F.)

Denne avgiften er rundt 0,15 % av verdien av eiendommen og betales årlig, tilsvarende det tidligere naturlige kalenderåret. Så hvis boligen din har en ligningsverdi på 100.000 euro, er beløpet du må betale omtrent 150 euro hvert år.

Lokal skatt på fast eiendom, eiendomsskatt (I.B.I.)

Dette er en direkte skatt basert på verdien av huset. Dette er kjent som LOKALE RATER, EIENDOMSSKATT eller IBI (og «SUMA BILL» i Alicante-området). Alle disse navnene refererer til det samme. Hvert byråd bestemmer hvilken prosentsats som skal brukes på jordebok-verdien av eiendommen. Skatteverdien økes hvert år ut fra den gitte prosentdelen fra regjeringen i nasjonalbudsjettet. Dette er også en årlig skatteavgift og det er mulighet for – noe som anbefales sterkt – å sette opp en direkte debetbelastning.

Noen tips

SETTE OPP ET SPANSK TESTAMENTE

Det er ikke obligatorisk, men det å sette opp et spansk testamente er svært fornuftig. Det å sette opp et testamente i Spania for å dekke kun de spanske eiendelene, gjør hele prosedyren mye enklere, rimeligere og fremfor alt, mindre stressende for de begunstigede. Alle testamenter i Spania er registrert i et sentralregister, noe som gjør det enkelt å søke om et sertifikat i tilfelle man må finne ut hva noens siste vilje og testamente innebærer. Dette forteller personen hvor testamentet faktisk ble signert og kan fås utlevert i løpet av noen få dager. Her er systemet så enkelt og rett på sak at det ville være synd å ikke dra nytte av det!

UTNEVNE EN SKATTEREPRESENTANT

Det er veldig lurt å bruke tjenestene til en lokal advokat som ikke bare vil sørge for betaling av skatt i Spania, men som også vil holde deg informert om eventuelle vesentlige endringer i loven som kan påvirke din interesse. Dessuten kan din advokat også hjelpe deg med å sortere ut eventuelle problemer relatert til din spanske eiendom hvis du ikke er i landet (dvs. elektrisitetsproblemer, brev som du ikke forstår….osv.). Ved MAM Solicitors kan vi hjelpe deg med alle dine behov for skatterepresentasjon

Felles eierskap

Når flere personer i fellesskap eier en eiendom i aksjer, og dersom partene er enige om å fjerne navnene deres fra skjøtene for å beholde eiendommen i kun ETT navn, er det nødvendig å signere et nytt skjøte. Den beste måten å gjøre dette på er ved å lage en Oppløsning av fellesskap / Felles eierskap (siden skatteplikten er lavere enn hva den er for videresalg eller donasjon). Ved oppløsning av samfunn kompenserer eiendomseieren de som går ut av skjøtet for nettoverdien av deres konkrete aksje. For å beregne nettoverdien av hver aksje trenger vi å vite husverdien (vanligvis den tidligere kjøpekontraktens verdi), for å kunne trekke fra obligasjoner (boliglån osv. …) og deretter dele balansen mellom alle aksjonærene. For å fullføre denne transaksjonen må ALLE de nåværende eierne signere skjøtet for oppløsning, så hvis noen av dere ikke kan komme til Spania, kan MAM Solicitors forberede en fullmakt som kan signeres i ditt hjemland foran en lokal notarius publicus. Ta kontakt med vårt kontor for å sjekke gjeldende tariff for honorarer. Våre honorarer inkluderer følgende tjenester:

Koordinering av alt for ferdigstillelse ved notarius publicus.
Betaling av de gjeldende skattene og sørge for registrering av det nye skjøtet.
Kansellering av direkte debetbelastninger / sette opp nye faste ordrer for nødvendighetsutgifter.

Beskatningsmessig må du betale en dokumentavgift på 1,2 til 1,5 % av den totale eiendomsverdien.

Call Now Button