fbpx

Huis kopen

Buying a house in SpainU wilt een huis kopen in Spanje. De zon en de manier van leven heeft u verleid. Maar een huis kopen is iets dat u met de grootste zorg moet doen, om onverwachte verrassingen te voorkomen.

Bij MAM Solicitors begrijpen we de moeilijkheden die de meeste buitenlandse kopers ondervinden bij de aankoop van een woning in Spanje. Er zijn taalbarrières om mee om te gaan. Papierwerk is moeilijk te interpreteren en het Spaanse rechtssysteem lijkt vaak onbegrijpelijk, zelfs surrealistisch.

Of u nu een nieuwbouwwoning koopt of een bestaand huis, MAM Solicitors zal ervoor zorgen dat er geen onverwachte verassingen komen. Wij zorgen voor alles, van uw vooronderzoek op de eigendomsakte tot en met de definitieve oplevering. We verzamelen alle geïnteresseerden partijen om de overdracht te regelen en te bevestigen. Belangrijk is dat wij checken dat het onroerend goedvrij van erfpacht is door het uitvoeren van de nodige zoekacties in het Kadaster. Wij bevestigen ook dat de eerste bezettingsvergunning (Licencia de Primera Ocupación) naar behoren is afgegeven door de gemeente, en zorgen ervoor dat er geen onbetaalde rekeningen van de gemeentebelasting of energierekeningen zijn, of gemeenschapskosten, die anders met het onroerend goed zouden kunnen worden overgedragen en vervolgens door u zouden moeten worden betaald!

Bij voltooiing van het Spaanse recht moeten alle partijen de ondertekening van de eigendomsakte gezamenlijk bijwonen op het kantoor van de notaris. Als u hier bij aanwezig kan zijn is dit makkelijker. Als u echter de voorkeur geeft, kan MAM Advocaten een volmacht voor u voorbereiden voor ondertekening, hetzij in Spanje of in uw eigen land. Wij kunnen dan namens u aanwezig zijn om uw rechten te beschermen.

Bij MAM Solicitors vinden wij het van vitaal belang om onze klanten ook te beschermen na de afronding van de verkoop. Wij zullen ervoor zorgen dat er geen laatste onvolkomenheden open blijven staan door een uitgebreide AFTERSALES service aan te bieden die ook het volgende dekt:

 • Betaling van overdrachtsbelasting of zegelkosten
 • Registratie van de akten
 • Overschakelen van alle energierekeningen en het opzetten van automatische betalingen

Blader gerust door de andere pagina’s in deze sectie, waarin zowel de serieuze als de plezierige aspecten aan bod komen. Een goede advocaat is absoluut noodzakelijk. Een huis kopen is definitief NIET een doe-het-zelf-taak.

Voor de ondertekening

Before signingEr zijn een aantal schijnbaar voor de hand liggende zaken die zorgvuldig moeten worden gecontroleerd voordat de aankoop van een huis in Spanje wordt ondertekend. Hieronder vindt u een lijst met de meest elementaire informatie die u voor ondertekening dient te verkrijgen:

 • Controleer of de verkoper ook echt de eigenaar is
 • Controleer de staat van de kosten en lasten op het huis
 • Controleer de huidige en vorige betalingen van de onroerend goedbelasting (IBI)
 • Controleer de betaling van de gemeenschapskosten

Uiteraard zorgen wij bij MAM Solicitors ervoor dat al deze details voor u worden geregeld in uw eigen taal.

Procedure

Procedure for buying a house in SpainDe procedure voor het afronden van de aankoop van onroerend goed in Spanje kan soms vrij complex lijken, en we zijn blij om u te voorzien van een deskundige begeleiding.

AANBETALING:

In eerste instantie tekent de koper een onderhandse overeenkomst waarin het eigendom dat wordt gekocht, de prijs, de vorm van betaling en de datum van oplevering worden vastgelegd. Dit document wordt door alle partijen ondertekend zonder tussenkomst van een notaris. De partijen zijn verplicht dit contract na te komen, maar het is niet geldig ten opzichte van derden. Meestal wordt er een aanbetaling gedaan van ongeveer 10% van de overeengekomen prijs.

NIE NUMMER:

Dit staat bekend als FOREIGNERS IDENTIFICATION NUMMER. Dit is geen sociaal zekerheidsnummer, maar een fiscaal identificatie nummer. Het is verplicht voor buitenlanders om er een te verkrijgen wanneer zij huiseigenaar zijn of belangen hebben in Spanje. Het nummer verandert nooit – zelfs niet als de persoon veel verschillende eigendommen koopt en verkoopt. In het geval van verkoop en een verhuizing van de eigenaar uit Spanje, blijft het NIE nummer van deze persoon, ongeacht de tijd die hij of zij buiten Spanje doorbrengt. DE ONDERTEKENING VAN EEN EIGENDOMSAKTE BIJ DE NOTARIS IS NIET MOGELIJK ZONDER NIE NUMMER.

VOLTOOIING:

Als het moment van aankoop is aangebroken, wordt de eigendomsakte (Escritura in het Spaans genoemd) getekend bij een notaris. HET IS STERK AAN TE RADEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN EEN ADVOCAAT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLES IN ORDE IS. Uw advocaat zal bij de notaris aanwezig zijn of in het geval dat u niet aanwezig kunt zijn in Spanje kan hij/zij u ook vertegenwoordigen met een VOLMACHT.

REGISTRATIE VAN DE EIGENDOMSAKTE:

MAM Solicitors zorgt ervoor dat de overdrachtsbelasting namens u wordt betaald en dat het onroerend goed op uw naam wordt geregistreerd. Voor meer informatie, zie taxatie en kosten. Wij zorgen ook voor het opstellen van alle energiecontracten voor uw woning.

Taxatie and kosten

WANNEER U EEN WONING KOOPT

Taxation costs when buying a house in SpainEr zijn juridische kosten en belastingen te betalen bij de overdracht van een woning.

Daarnaast zijn er vergoedingen die aan de Notaris en het Kadaster moeten worden betaald.

MAM Solicitors kan u helpen met alle details en u helpen uw hard verdiende geld te besparen.

De te betalen belasting hangt af van het type onroerend goed dat wordt gekocht en de plaats waar het huis zich bevindt (vergeet niet dat verschillende Spaanse autonome regio’s verschillende wetgeving kunnen hebben over de toepasselijke belastingtarieven).

De verschillende belastingen die betaald moeten worden bij de aankoop van een woning zijn als volgt. Als u opheldering nodig heeft, aarzel dan niet om nu contact met ons op te nemen.

> Op de aankoop van nieuwe woningen:

 • BTW (belasting over de toegevoegde waarde), tegen een vast tarief van 10% van de aangegeven waarde van het onroerend goed.
 • J.D. (Zegelrechten). Deze belasting komt bovenop de bovenstaande BTW en wordt berekend tegen een tarief van:
  • 1,5% voor woningen in de Valenciaanse en Andalusische gemeenschappen.
  • 2% van de aangegeven waarde voor woningen in Murcia Gemeenschap.

> Bij doorverkoop:

I.T.P. Overdrachtsbelasting tegen een tarief van:

 • 8% van de aangegeven waarde van het onroerend goed voor woningen gelegen in Murcia.
 • 8% van de aangegeven waarde van het onroerend goed voor onroerend goed gelegen in Andalusië en met een prijs tot 400.000 euro. Hogere waarden worden tegen een hoger tarief belast.
 • 10% van de aangegeven waarde van het onroerend goed voor woningen in de Valenciaanse Provincie.

**Een goede vuistregel om uw budget te berekenen bij de aankoop van een woning is om 15% bovenop de gevraagde prijs erbij te berekenen. Dit omvat alle belastingen en kosten die u moet betalen – zelfs advocatenkosten.

WANNEER U EIGENAAR BENT GEWORDEN

Als niet-ingezetene van een woning in Spanje moet u zich ervan bewust zijn dat u verplicht bent om bepaalde belastingen te betalen in dit land. Deze belastingen zijn in alle gevallen verschuldigd, ongeacht of het onroerend goed intensief of slechts incidenteel wordt gebruikt of zelfs als het leeg wordt gehouden.

Inkomstenbelasting (I.R.P.F.)

Deze belasting bedraagt ongeveer 0,15% van de waarde van het onroerend goed en wordt jaarlijks betaald, wat overeenkomt met het voormalig natuurlijk kalenderjaar. Dus als uw woning een kadastrale waarde van 100.000 euro heeft, dan is het te betalen bedrag ongeveer 150 euro per jaar.

Lokale belasting op onroerend goed (I.B.I.)

Dit is een directe belasting op basis van de waarde van het huis. In het Verenigd Koninkrijk staat dit bekend als LOCAL RATES of COUNCIL TAX. In Spanje heet het IBI (en SUMA BILL in de regio Alicante). Elke gemeente bepaalt het percentage dat op de kadastrale waarde van het onroerend goed wordt toegepast. Elk jaar wordt de waarde van de belasting verhoogd door toepassing van het door de centrale overheid in Madrid gegeven percentage, in overeenstemming met de inflatie. Dit is een jaarlijkse belasting en er is de mogelijkheid – wat wij sterk aanraden – om een automatische afschrijving van uw Spaanse bankrekening op te zetten.

Sommige tips

EEN SPAANS TESTAMENT OPMAKEN

Tips for living in SpainAlhoewel het niet verplicht is om een Spaans testament op te maken is het wel zeer aan te raden. Het opstellen van een testament in Spanje om alleen uw Spaanse bezittingen te dekken, maakt de hele procedure een stuk eenvoudiger, goedkoper en vooral minder stressvol voor de begunstigden.

Alle testamenten in Spanje zijn geregistreerd in één centraal register, waardoor het gemakkelijk is om een certificaat aan te vragen in het geval dat iemand moet uitzoeken wat iemands laatste wil en testament inhoudt. Dit laat zien waar het testament daadwerkelijk is ondertekend en kan meestal binnen enkele dagen worden verkregen. Het systeem is zo eenvoudig en direct hier in Spanje, dat het jammer zou zijn om er niet van te profiteren! Bij MAM Advocaten kunnen wij u hiermee ook helpen.

DE BENOEMING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER

Het is zeer aan te raden om gebruik te maken van de diensten van een lokale advocaat die niet alleen kan zorgen voor de betaling van uw belastingen in Spanje, maar ook om u op de hoogte te houden van alle essentiële veranderingen in de wet die van invloed kunnen zijn op uw belangen.

MAM Advocaten kunnen u helpen bij het oplossen van eventuele problemen met betrekking tot uw Spaans onroerend goed terwijl u weg bent (bijv. elektriciteitsproblemen, brieven die u niet begrijpt…..). Bij MAM Solicitors kunnen wij u helpen met al uw behoeften aan fiscale vertegenwoordiging.

Gezamenlijk eigendom

Joint ownership in SpainWanneer meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn van een onroerend goed in aandelen, en als de partijen overeenkomen om hun naam van de akte te verwijderen om het onroerend goed in één enkele naam te houden, is het noodzakelijk om een nieuwe eigendomsakte te ondertekenen.

De beste manier om dit te doen is een ontbinding op te maken van het gemeenschappelijke eigendom (omdat de belastingschuld lager is dan die voor een doorverkoop of een schenkingsrecht). Bij ontbinding van de gemeenschap compenseert de eigenaar die het onroerend goed behoudt de mensen die uit de akte stappen voor de nettowaarde van hun specifieke aandeel. Om de nettowaarde van elk aandeel te berekenen, moeten we de waarde van het huis kennen (meestal de waarde in de vroegere koopakte), eventuele lasten er van aftrekken (hypotheken, enz…..) en het saldo over alle aandeelhouders verdelen.

Om deze transactie te voltooien moeten alle huidige eigenaars de ontbindingsakte ondertekenen, dus als iemand van u niet naar Spanje kan komen, kan MAM Solicitors een volmacht voorbereiden die in uw land kan worden ondertekend bij een lokale notaris. Neem contact met ons op om onze huidige tarieven op te vragen. Onze tarieven zijn inclusief de volgende diensten:

 • Coördineren van alles voor ondertekening bij de notaris.
 • Betaling namens u van de bijbehorende belastingen en het verzorgen van de registratie van de nieuwe eigendomsakte.
 • Annulering van automatische bankafschrijvingen en het opzetten van nieuwe automatische betaalopdrachten voor energiebedrijven.

Wat de belastingen betreft, zal er een 1,2 – 1,5% belasting op grondtransacties (STAMP DUTY) zijn op de totale waarde van het onroerend.

Call Now Button